Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Stanislav Marhefka Riaditeľ
 
 
Mgr. Ján Angelovič Zástupca
 
 
PaedDr. Nadežda Džopková DZP Zástupkyňa
 
 
Ing. Iveta Fodorová Zástupkyňa
 
 
Ing. Peter Barančo Majster
 
 
Jaroslav Beskyd Majster
 
 
Bc. Jaroslav Bolcar Majster
 
 
Ing. Veronika Dziaková Majsterka
Vedie krúžok: Chovateľský krúžok (Dziaková)
 
 
Bc. Andrea Hanesovská Majsterka
 
 
Mgr. Branislav Hanisko Učiteľ
 
 
Mgr. Ján Hanuliak Učiteľ
 
 
Mgr. Eva Harabinová Hlavná majsterka
Vedie krúžok: Športovo-pohybové hry (Harabinová)
 
 
Ing. Tomáš Hudáček HUD Triedny učiteľ: I.NE
Triedny učiteľ: I.OE
Triedny učiteľ: I.UE
Triedny učiteľ: II.AM
Triedny učiteľ: II.AP
Triedny učiteľ: II.AV
Triedny učiteľ: II.CE
Triedny učiteľ: II.NE
Triedny učiteľ: II.OE
Triedny učiteľ: III.CE
Vedie krúžok: Šachový krúžok (Hudáček)
 
 
Viera Hudačková Majsterka
 
 
Ing. Kamila Chovancová Triedna učiteľka: III.AM
Triedna učiteľka: III.AP
Triedna učiteľka: III.AV
Vedie krúžok: Kondičné posilňovanie (Chovancová)
 
 
Peter Jankura Majster
 
 
Ing. Jozef Jurčo Učiteľ
Vedie krúžok: Dopravný krúžok (Jurčo)
 
 
Ing. Marcela Jurčová Triedna učiteľka: II.CB
Triedna učiteľka: II.CC
Triedna učiteľka: IV.AM
Triedna učiteľka: IV.AP
Triedna učiteľka: IV.AV
Vedie krúžok: Počítačová grafika (Jurčová)
 
 
Ing. Michaela Jurdiková Majsterka
Vedie krúžok: Tvorivo-kreatívny (Jurdíková)
 
 
Bc. Štefan Karkoška Majster
stefan1@post.sk
 
 
Bc. Dušan Kopkáš Majster
Triedny učiteľ: I.JA
Triedny učiteľ: I.JD
Vedie krúžok: Technický krúžok - práca s drevom (Kopkáš)
 
 
Mgr. Peter Kovařík Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Krišandová Triedna učiteľka: IV.CK
Vedie krúžok: Svet kníh (Krišandová)
 
 
Mgr. Karol Križian Učiteľ
 
 
Bc. Viera Krolaková Majsterka
Triedna učiteľka: II.IP
Vedie krúžok: Výchova k rodičovstvu (Kroláková)
 
 
Dávid Kučma Majster
Vedie krúžok: Technický krúžok - práca s kovom (Kučma)
 
 
PhDr. Adriana Kurucová Triedna učiteľka: II.E
Vedie krúžok: Historický krúžok (Kurucová)
 
 
Ing. Martina Lachová Triedna učiteľka: I.CK
Vedie krúžok: Biológia hrou (Lachová)
 
 
Bc. Ladislav Mačák Majster
 
 
Mgr. Mária Marhefková Majsterka
 
 
Ing. Michal Maro Učiteľ
Vedie krúžok: Veterinárny krúžok (Maro)
 
 
Ing. Jozef Martančík Učiteľ
 
 
Bc. Ján Matalík Majster
Triedny učiteľ: II.JA
Triedny učiteľ: II.JD
Vedie krúžok: Modelársky krúžok - drevo (Matalík)
 
 
Bc. Ján Olekšák Majster
Vedie krúžok: Hudobno-spevácky krúžok (Olekšák)
 
 
Bc. Zlata Palárová Majsterka
Vedie krúžok: Gastro krúžok (Palárová)
 
 
Ing. Eva Pisarčíková Triedna učiteľka: III.CK
Triedna učiteľka: III.CL
Vedie krúžok: Práca s počítačom (Pisarčíková)
 
 
Mgr. Ľubomír Pitoňák Majster
Vedie krúžok: Branno-športový krúžok (Pitoňák)
 
 
Bc. Juraj Ploščica Majster
Triedny učiteľ: I.RS
Vedie krúžok: Futbalový krúžok (Ploščica)
 
 
Mgr. Matej Polaček Majster
 
 
Bc. Jana Regitková Majsterka
 
 
Bc. Helena Rezničáková Majsterka
Triedna učiteľka: I.IP
 
 
Ing. Ján Richtarčík Triedny učiteľ: I.CB
Triedny učiteľ: I.CC
Triedny učiteľ: I.CL
Vedie krúžok: Svet motorov (Richtarčík)
 
 
Ing. Zuzana Rumlová Triedna učiteľka: II.CK
Vedie krúžok: Zdravá výživa (Rumlová)
 
 
Mgr. Marta Steigaufová Učiteľka
 
 
Bc. Mária Strelková Majsterka
 
 
Mgr. Jana Suchá Učiteľka
Vedie krúžok: Orientálny tanec (Suchá)
 
 
Bc. Božena Suchanovská Majsterka
Triedna učiteľka: I.HP
Triedna učiteľka: I.HS
Vedie krúžok: Kuchynské umenie (Suchanovská)
 
 
Ing. Anna Sulírová Majsterka
Triedna učiteľka: II.RP
Vedie krúžok: Krúžok spoločenskej výchovy (Sulírová)
 
 
Mgr. Tomáš Šimoňák Triedny učiteľ: III.EA
Triedny učiteľ: III.EP
Vedie krúžok: Volejbalový krúžok (Šimoňák)
 
 
Ing. Tibor Tokár Triedny učiteľ: I.AM
Triedny učiteľ: I.AP
Triedny učiteľ: I.AV
Vedie krúžok: ANJ - krok za krokom k maturite (Tokár)
 
 
Mgr. Tomáš Tomusko Učiteľ
 
 
Ing. Ivan Tropp Triedny učiteľ: I.EA
Triedny učiteľ: I.EM
Vedie krúžok: Športové hry (Tropp)
 
 
Ing. František Václav Učiteľ
Vedie krúžok: Mladý elektrotechnik (Václav)
 
 
Bc. Helena Varšová Vychovávateľka
 
 
Ing. Katarína Vaverčáková Majsterka
 
 
Ing. Eva Veselovská Triedna učiteľka: I.ND
Triedna učiteľka: I.NP
Vedie krúžok: ANJ - príprava na maturitu (Veselovská)
 
 
Bc. Ondrej Villim Majster
Triedny učiteľ: II.HP
Triedny učiteľ: II.HS
Vedie krúžok: Športové hry (Villim)
 
 
Bc. Jana Závacká Majsterka
Triedna učiteľka: I.RP
Vedie krúžok: Mladý záhradkár (Závadská)
 
 
Ing. Milan Závacký Majster
Triedny učiteľ: II.SV
Vedie krúžok: Branno-športový krúžok (Závadský)
milan.zavacky@skfree.sk
 
 
Bc. Irena Zelinová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ľudmila Žáčiková Učiteľka
Vedie krúžok: Slovenčina zábavne (Žačiková)

© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2 , Kežmarok
    Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
  • +421 052 4523040

Fotogaléria