Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Stanislav Marhefka Riaditeľ
 
 
Mgr. Ján Angelovič Zástupca
 
 
PaedDr. Nadežda Džopková Zástupkyňa
 
 
Ing. Iveta Fodorová Zástupkyňa
 
 
Ing. Oľga Benčová Učiteľka
 
 
Jaroslav Beskyd Majster
 
 
Bc. Jaroslav Bolcar Majster
 
 
Ing. Veronika Dziaková Majsterka
Vedie krúžok: Chovateľský krúžok (Dziaková)
 
 
Bc. Andrea Hanesovská Majsterka
 
 
Mgr. Ján Hanuliak Učiteľ
Vedie krúžok: Informácie a práca s informáciami (Hanuliak)
 
 
Mgr. Eva Harabinová Hlavná majsterka
Vedie krúžok: Športovo-pohybové hry (Harabinová)
 
 
Ing. Tomáš Hudáček Triedny učiteľ: II.AM
Triedny učiteľ: II.AP
Triedny učiteľ: II.AV
Triedny učiteľ: II.CE
Triedny učiteľ: II.NE
Triedny učiteľ: II.OE
Triedny učiteľ: III.CE
Triedny učiteľ: III.OE
Vedie krúžok: Šachový krúžok (Hudáček)
 
 
Viera Hudačková Majsterka
 
 
Ing. Kamila Chovancová Triedna učiteľka: III.AM
Triedna učiteľka: III.AP
Triedna učiteľka: III.AV
Vedie krúžok: Kondičné posilňovanie (Chovancová)
 
 
Peter Jankura Majster
 
 
Ing. Jozef Jurčo Učiteľ
Vedie krúžok: Dopravný krúžok (Jurčo)
 
 
Ing. Marcela Jurčová Triedna učiteľka: II.CB
Triedna učiteľka: II.CC
Triedna učiteľka: IV.AM
Triedna učiteľka: IV.AP
Triedna učiteľka: IV.AV
 
 
Ing. Michaela Jurdiková Majsterka
Triedna učiteľka: II.IP
Vedie krúžok: Tvorivo-kreatívny (Jurdíková)
 
 
Bc. Štefan Karkoška Majster
stefan1@post.sk
 
 
Bc. Dušan Kopkáš Majster
Triedny učiteľ: II.JA
Triedny učiteľ: II.JD
Vedie krúžok: Technický krúžok - práca s drevom (Kopkáš)
 
 
Mgr. Peter Kovařík Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Krišandová Triedna učiteľka: IV.CK
Vedie krúžok: Svet kníh (Krišandová)
 
 
Bc. Viera Krolaková Majsterka
Vedie krúžok: Výchova k rodičovstvu (Kroláková)
 
 
Štefan Krull Majster
 
 
PhDr. Adriana Kurucová Triedna učiteľka: II.E
Vedie krúžok: Historický krúžok (Kurucová)
 
 
Ing. Martina Lachová Učiteľka
Vedie krúžok: Biológia hrou (Lachová)
 
 
Bc. Ladislav Mačák Majster
 
 
Emil Majerčák Majster
Vedie krúžok: Prírodovedno-mykologický (Majerčák)
 
 
Mgr. Mária Marhefková Majsterka
 
 
Ing. Michal Maro Učiteľ
 
 
Ing. Jozef Martančík Učiteľ
Vedie krúžok: Športovo-pohybové hry (Martančík)
 
 
Bc. Ján Matalík Majster
Vedie krúžok: Modelársky krúžok - drevo (Matalík)
 
 
Bc. Ján Olekšák Majster
Vedie krúžok: Hudobno-spevácky krúžok (Olekšák)
 
 
Bc. Zlata Palárová Majsterka
Vedie krúžok: Krúžok varenia a pečenia (Palárová)
 
 
Ing. Eva Pisarčíková Triedna učiteľka: III.CK
Triedna učiteľka: III.CL
Vedie krúžok: Práca s počítačom (Pisarčíková)
 
 
Mgr. Ľubomír Pitoňák Majster
Vedie krúžok: Branno-športový krúžok (Pitoňák)
 
 
Bc. Juraj Ploščica Majster
Triedny učiteľ: II.SV
Vedie krúžok: Futbalový krúžok (Ploščica)
 
 
Mgr. Matej Polaček Majster
 
 
Bc. Jana Regitková Majsterka
 
 
Bc. Helena Rezničáková Majsterka
 
 
Ing. Ján Richtarčík Učiteľ
Vedie krúžok: Svet motorov (Richtarčík)
 
 
Ing. Zuzana Rumlová Triedna učiteľka: II.CK
Vedie krúžok: Zdravá výživa (Rumlová)
 
 
Ing. Monika Rúrová Učiteľka
Vedie krúžok: Angličtina na internete (Rúrová)
 
 
Bc. Mária Strelková Majsterka
 
 
Bc. Božena Suchanovská Majsterka
Vedie krúžok: Kuchynské umenie (Suchanovská)
 
 
Ing. Anna Sulírová Majsterka
 
 
Mgr. Tomáš Šimoňák Triedny učiteľ: III.EA
Triedny učiteľ: III.EP
Vedie krúžok: NEJ - príprava na maturitu (Šimoňák)
 
 
Ing. Tibor Tokár Učiteľ
Vedie krúžok: Krok za krokom k maturite - anglický jazyk (Tokár)
 
 
Ing. Ivan Tropp Triedny učiteľ: II.ND
Vedie krúžok: Športové hry (Tropp)
 
 
Bc. Helena Varšová Vychovávateľka
 
 
Ing. Katarína Vaverčáková Majsterka
 
 
Ing. Eva Veselovská Triedna učiteľka: I.ND
Triedna učiteľka: I.NP
Vedie krúžok: ANJ - príprava na maturitu (Veselovská)
 
 
Bc. Ondrej Villim Majster
Triedny učiteľ: II.HP
Triedny učiteľ: II.HS
Vedie krúžok: Športové hry (Villim)
 
 
Bc. Jana Závacká Majsterka
Triedna učiteľka: II.RP
Vedie krúžok: Mladý záhradkár (Závadská)
 
 
Ing. Milan Závacký Majster
Vedie krúžok: Branno-športový krúžok (Závadský)
milan.zavacky@skfree.sk
 
 
Bc. Irena Zelinová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ľudmila Žáčiková Učiteľka
Vedie krúžok: Počítačový krúžok (Žačiková)

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2 , Kežmarok
    Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
  • +421 052 4523040

Fotogaléria