Navigácia


© aScAgenda 2018.0.1085 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.02.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2 , Kežmarok
    Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
  • +421 052 4523040

Fotogaléria