Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.AM Triedny učiteľ Ing. Tibor Tokár
I.AP Triedny učiteľ Ing. Tibor Tokár
I.AV Triedny učiteľ Ing. Tibor Tokár
I.CB Triedny učiteľ Ing. Ján Richtarčík
I.CC Triedny učiteľ Ing. Ján Richtarčík
I.CK Triedny učiteľ Ing. Martina Lachová
I.CL Triedny učiteľ Ing. Ján Richtarčík
I.EA Triedny učiteľ Ing. Ivan Tropp
I.EM Triedny učiteľ Ing. Ivan Tropp
I.HP Triedny učiteľ Bc.Božena Suchanovská
I.HS Triedny učiteľ Bc.Božena Suchanovská
I.IP Triedny učiteľ Bc.Helena Rezničáková
I.JA Triedny učiteľ Bc.Dušan Kopkáš
I.JD Triedny učiteľ Bc.Dušan Kopkáš
I.ND Triedny učiteľ Ing. Eva Veselovská
I.NE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
I.NP Triedny učiteľ Ing. Eva Veselovská
I.OE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
I.RP Triedny učiteľ Bc.Jana Závacká
I.RS Triedny učiteľ Bc.Juraj Ploščica
I.UE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.AM Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.AP Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.AV Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.CB Triedny učiteľ Ing. Marcela Jurčová
II.CC Triedny učiteľ Ing. Marcela Jurčová
II.CE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.CK Triedny učiteľ Ing. Zuzana Rumlová
II.E Triedny učiteľ PhDr. Adriana Kurucová
II.HP Triedny učiteľ Bc.Ondrej Villim
II.HS Triedny učiteľ Bc.Ondrej Villim
II.IP Triedny učiteľ Bc.Viera Krolaková
II.JA Triedny učiteľ Bc.Ján Matalík
II.JD Triedny učiteľ Bc.Ján Matalík
II.NE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.OE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.RP Triedny učiteľ Ing. Anna Sulírová
II.SV Triedny učiteľ Ing. Milan Závacký
III.AM Triedny učiteľ Ing. Kamila Chovancová
III.AP Triedny učiteľ Ing. Kamila Chovancová
III.AV Triedny učiteľ Ing. Kamila Chovancová
III.CE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
III.CK Triedny učiteľ Ing. Eva Pisarčíková
III.CL Triedny učiteľ Ing. Eva Pisarčíková
III.EA Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Šimoňák
III.EP Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Šimoňák
IV.AM Triedny učiteľ Ing. Marcela Jurčová
IV.AP Triedny učiteľ Ing. Marcela Jurčová
IV.AV Triedny učiteľ Ing. Marcela Jurčová
IV.CK Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Krišandová

© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2 , Kežmarok
    Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
  • +421 052 4523040

Fotogaléria