Navigácia

Zoznam tried

Názov
I.AM
I.AV
I.CB
I.EM
I.JD
I.ND Triedny učiteľ Ing. Eva Veselovská
I.NP Triedny učiteľ Ing. Eva Veselovská
I.SV
II.AM Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.AP Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.AV Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.CB Triedny učiteľ Ing. Marcela Jurčová
II.CC Triedny učiteľ Ing. Marcela Jurčová
II.CE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.CK Triedny učiteľ Ing. Zuzana Rumlová
II.E Triedny učiteľ PhDr. Adriana Kurucová
II.HP Triedny učiteľ Bc.Ondrej Villim
II.HS Triedny učiteľ Bc.Ondrej Villim
II.IP Triedny učiteľ Ing. Michaela Jurdiková
II.JA Triedny učiteľ Bc.Dušan Kopkáš
II.JD Triedny učiteľ Bc.Dušan Kopkáš
II.ND Triedny učiteľ Ing. Ivan Tropp
II.NE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.OE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
II.RP Triedny učiteľ Bc.Jana Závacká
II.SV Triedny učiteľ Bc.Juraj Ploščica
III.AM Triedny učiteľ Ing. Kamila Chovancová
III.AP Triedny učiteľ Ing. Kamila Chovancová
III.AV Triedny učiteľ Ing. Kamila Chovancová
III.CE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
III.CK Triedny učiteľ Ing. Eva Pisarčíková
III.CL Triedny učiteľ Ing. Eva Pisarčíková
III.EA Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Šimoňák
III.EP Triedny učiteľ Mgr. Tomáš Šimoňák
III.OE Triedny učiteľ Ing. Tomáš Hudáček
IV.AM Triedny učiteľ Ing. Marcela Jurčová
IV.AP Triedny učiteľ Ing. Marcela Jurčová
IV.AV Triedny učiteľ Ing. Marcela Jurčová
IV.CK Triedny učiteľ Mgr. Zuzana Krišandová

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2 , Kežmarok
    Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
  • +421 052 4523040

Fotogaléria