Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Aula
  Laboratórium
  Telocvičňa
  Trieda 01
  Trieda 02
  Trieda 03
  Trieda 05
  Trieda 06
  Trieda 07
  Trieda 10
  Trieda 13
  Trieda 14
  Trieda 16
  Trieda 17
  Trieda 18
  Učebňa - veterinárne zdravotníctvo
  Učebňa VYT
  Učebňa VYT
  Učebňa VYT

© aScAgenda 2019.0.1137 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 22.10.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola, Kušnierska brána 349/2 , Kežmarok
    Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok
  • +421 052 4523040

Fotogaléria