• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
   • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Sociálne a motivačné štipendium

      Sociálne štipendium a motivačné štipendium za mesiac október sa bude vyplácať v budove školy v Kežmarku v pondelok 30. novembra 2020 od 09:00 do 10:00 hod.

      Do budovy sa bude vchádzať z ulice Baštová (cez parkovisko), v areáli školy treba dodržiavať 2-metrové odstupy, vchádzať do budovy môže len osoba s riadne prekrytými hornými dýchacími cestami. Samozrejmosťou je občiansky preukaz!

     • Príkazný list riaditeľa školy č. 2/2020

      Riaditeľ Strednej odbornej školy agropotravinárskej a technickej ako štatutárny zástupca organizácie v súlade s nariadeniami zákona č. 311/2001 Z. Z. – Zákonník práce, ako aj v súlade s nariadeniami Odboru školstva ÚPSK, dávam na vedomie všetkým zamestnancom školy:

      V prípade, že zamestnanec podstúpi testovanie na ochorenie Covid19 v čase od 23. 10. 2020d do 01. 11. 2020, preukáže sa certifikátom potvrdzujúcim podstúpenie testovania, a následne:

     • Dištančná forma výučby

      Od 12. októbra 2020 uznesením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prechádzajú stredné školy na dištančnú formu výučby.

      Žiaci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte, majú v pondelok možnosť si vyzdvihnuť osobné veci.

      Prevádzka škôl je obmedzená pre žiakov, učitelia a nepedagogickí zamestnanci chodia do školy a realizujú dištančnú formu, res. svoju prácu zo školy (týka sa aj jazykových škôl).

     • ZEMIAKY NAŠE KAŽDODENNÉ

      Vyhodnotenie kvízu

      ZEMIAKY NAŠE KAŽDODENNÉ

      1. Lukas Frindt, II.AV 41

      2. Komiňáková Michaela, III.AV 39,5

      3. Pľutová Viktória, II.AV 38

      Zakopjanová Alexandra, III.AV, 30,5 b

      Mešťanová Soňa, I.AV, 28 b

      Kalafut Milan, III.AM, Fudalyová Terka, II.AV, 26,5 b

      Vitková Daniela, I.AV, 25,5 b

  • Projekty

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 27. 11. 2020
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje